top of page

回家的路

Lanshan house
​怎麼走?

蘭山夜愉b&b位於台 1 1 線 1 4 1 . 5 公里

往山上約800公尺的白色小屋

               台 1 1 線 - 花蓮往台東

                1 4 1 . 5 公里處準備右轉,過【興隆國小】,【85就愛麵包】右轉往山上約400公尺,     

               第一個產業道路右轉約400公尺

​               台 1 1 線 - 台東往花蓮

   1 4 2 公里處準備左轉,過【興昌媽祖廟】,【85就愛麵包】左轉往山上約400公尺,

               第一個產業道路右轉約400公尺

地圖
蘭山夜愉地圖

蘭山夜愉b&b

聯絡資訊

地址|95942 台東縣東河鄉興昌村16鄰興昌172號

電話|089-531-068  

手機|0905-962-879

LINE|Lanshanhouse

Email|lanshanhouse@gmail.com

bottom of page